UČNA POT

V sodelovanju z Zavodom za gozdove, Območno enoto Nazarje je bila leta 2003 urejena naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib, ki vse od takrat deluje pod okriljem muzeja. Pot je kratka in razgibana, kot je razgibana vsebina poti, ki želi obiskovalcu predstaviti kraj z delčkom njegove zgodovine, opozoriti na okolico, gozdove in les, ki je odločilno vplival tudi na razvoj Nazarij.

Pot se začne pred Muzejem Vrbovec. Od tu se povzpne na bližnji grič do frančiškanskega samostana, ga obkroži in se ob reki Dreti vrne pred grad Vrbovec. Na poti se seznanimo z zgodovino gradu Vrbovec in frančiškanskega samostana, ki sta najpomembnejši zanimivosti Nazarij. Pretežni del vsebin na poti je posvečen pomenu in vlogi gozdov ter gozdnega roba, spoznamo mnoge drevesne in grmovne vrste, posebnosti gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, nevarnosti, ki jih predstavljajo tujerodne invazivne vrste in še marsikaj zanimivega.

Učna pot

Na devetih točkah so predstavljeni:

Učna pot
  1. Grad Vrbovec
  2. Varovalna vloga gozda
  3. Frančiškanski samostan s knjižnico
  4. Gozdni rob
  5. Sonaravni gozd
  6. Mrtvo drevo
  7. Širjenje tujerodne robinije
  8. Nasad iglavcev
  9. Reka Dreta
 
Kontrast
Uporabi sivine
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri