INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Pred obnovo


Po obnovi

 

Zgodovina

V središču Nazarij, na dvorišču za nekdanjo imenitno Bohačevo gostilno, stoji velik dvojni kozolec - Bohačev toplar. Po letu 1874 ga je dal postaviti njegov tedanji lastnik, trgovec in gostilničar Anton Turnšek, po domače Bohač. Pozidali so ga furlanski zidarji, ki so od srede 19. stoletja na Štajerskem gradili predvsem na bogatih kmetijah.
Kozolec uvrščamo med pomembnejše gospodarske stavbe na Slovenskem. Po svoji zasnovi in podobi predstavlja arhitekturno posebnost tako v Zgornji Savinjski dolini, kot tudi v širši regiji. Obe čelni steni sta v celoti zidani, pobeljeni z apnenim beležem in v treh ravneh okrašeni z opečnimi prezračevalnimi linami. Vmesni štirje nosilni stebri in podporne ročice so izdelani iz hrastovega lesa.
Po izgubi svoje funkcije je kozolec propadal, postal je odlagališče stare krame, dokler ga ni odkupila občina Nazarje, ga popolnoma obnovila in mu namenila nove vsebine. Danes predstavlja Bohačev toplar pomemben kulturni spomenik kraja in celotne Zgornje Savinjske doline.