INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Vischerjeva grafika gradu Vrbovec iz leta 1681 

Prvotna podoba

Na sotočju Savinje in Drete v Nazarjah stoji grad Vrbovec, katerega štejemo za najpomembnejši spomenik posvetne srednjeveške arhitekture v Zgornji Savinjski dolini. Domnevno je stal že v 12. stoletju, prva pisna omemba gradu v virih pa je iz leta 1248. V listinah se omenja z nemškim imenom Altenburg (Altemburch, Altenberch, Altenwurch ipd.). Slovensko ime Vrbovec se je uveljavilo, ker je grad stal vrbovja, ki je obraščalo bregove  obeh rek.
 

Prvotni grad je bil postavljen na strmi, umetno obsekani skali sredi današnjega grajskega kompleksa. Povsem verjetno je služil tako stanovanjskim kot obrambnim namenom. Imel je dve nadstropji, pokrivala ga je strma skodlasta streha. Spričo izjemne lege na skalni kopi ob sotočju Savinje in Drete je imel izreden strateški položaj.